Plánovací kalendář 2012 | Plánovací kalendář 2013 | Májský kalendář | Státní svátky ve světě Dnes je 26. května 2020

Májský kalendář

Pro Májský kalendář je stěžejní číslo 13, a to konkrétně pro počítání času. Staří Mayové totiž na rozdíl od současné civilizace využívali soustavu třináctkovou. A tak, zatímco náš den je tvořen 24 hodinami, hodina pak 60 minutami, minuta pak 60 sekundami atd., v Májském kalendáři má den 13 hodin, hodina pak 13 minut, minuta pak 13 sekund atd. 

Májský kalendář – jak vypadá

Májský kalendář tvoří pět odstupňovaných kruhů. Kdyby byl Májský kalendář patrový, pak by mohl připomínat svým tvarem pyramidu. Májský kalendář je však „placatý“. 

První, neboli střed Májského kalendáře představuje identifikace jedince se sebou samým. Ne náhodou má pak Májský kalendář ve svém středu vyobrazený obličej, jako zaměření se pouze na sebe. 

Význam druhého kruhu, který tvoří Májský kalendář, je vymezením jedince v prostoru. Uvnitř kruhu spatříme základ našeho bytí, z čeho je stvořený svět aj. Nachází se zde i polarita vnímání v podobě černé a bílé, dobra a zla, vně a uvnitř aj. 

Třetí kruh, je jakýmsi předělem, kdy do „hry“ vstupuje Bůh, jak uvádí Májský kalendář. Ten nás koriguje, respektive sděluje, co je zlé, co správné. 

Čtvrtý kruh, který tvoří Májský kalendář, je sám čas. Ne však čas budoucí, minulý, ale přítomný. 

Poslední pátý kruh, je nejvyšším možným rozměrem, jak praví Májský kalendář. Prostor pátého kruhu je totiž vědomě vytvořený duchovně zralým jedincem. Díky představivosti, fantazii, je pak možné nejen utvářet, ale také vnímat nové, nepoznané. 

Májský kalendář – tady a dnes 

A tím vším je tvořen Májský kalendář. Není však mnohdy lehké se dostat do pátého kruhu. Možným klíčem, jak „odemknout zámek“, je udržení našeho vědomí v přítomnosti, a ne se stále zaobírat tím, co bylo, či co bude. Májský kalendář, jeho kruhy, kružnice, můžeme vnímat jako brány. První, nejnižší úrovní, je kruh středový. Poslední, nejvyšší úroveň tvořící Májský kalendář, je kruh pátý. Za ním není prázdnota, nicota apod. Za ním je naše možnost stvořit cokoliv a nechat ono nové na sebe působit. Nebudete se dívat na svět růžovými brýlemi, ani s klapkami na očích. Naopak budete moci chápat vše v širších souvislostech. 

Vy sami, jak říká Májský kalendář, nemusíte být jen „davem“, ale můžete být průvodcem, převaděčem ostatních.

Májský kalendář – každá mince má svůj rub a líc

Tak, jako každá mince má svůj rub a líc, tak, jako existuje dobro a zlo, chytrost a hloupost, tak i Májský kalendář nabízí rozvoj, uvědomění, ale také jakousi temnotu, černou stranu. Ta je tvořena „dvěma hlavami“, připomínající ďábly. Povšimnete-li si dobře, pak můžete spatřit, že do jisté míry svojí přítomností v částečné míře znemožňují přesunutí do pátého kruhu, nejvyšší úrovně. 

Na druhou stranu, je však možné spatřit i čistotu, jas, který Májský kalendář znázorňuje květem. 

Bez temné a jasné stránky by však jen těžko mohlo být dosáhnuto, tolik důležité rovnováhy. Rovnováhy, která je smyslem pro Májský kalendář. Dosáhneme-li všichni rovnováhy, nebude zášti, závisti, zloby, konkurence aj.

Články a zajímavosti

Májský kalendář
Pro Májský kalendář je stěžejní číslo 13, a to konkrétně pro počítání času. Staří Mayové totiž na rozdíl od současné civilizace využívali soustavu třináctkovou. A tak, zatímco náš den je tvořen 24 hodinami, hodina pak 60 minutami, minuta pak 60 sekundami atd., v Májském kalendáři má den 13 hodin, hodina pak 1 . . .
Státní svátky ve světě
Státní svátky jsou významnými dny té které země. Státní svátky specifikují určitou událost, kdy každým rokem uctíváme památku, vzpomínáme apod. Státní svátky, respektive jejich data, která připadnou na určité dny v kalendářním roce, jsou také označována jako dny pracovního klidu. Svátky mohou být nejen státn . . .
Školní prázdniny 2012/2013
Školní prázdniny bývají středem pozornosti nejen u školou povinných, dospívající mládeže, ale také u rodičů žáků a studentů. Ne jinak tomu bude pro školní prázdniny 2012/2013. Školní prázdniny – z pohledu rodičů Pro rodiče dětí je uveřejnění termínů pro školní prázdniny, ať už se jedná o podzimní, vánoční . . .
Archiv článků a zajímavostí

Další články/reklama

Vaše názory

Facebook